Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Podwyższenie ratingu agencji Standard & Poor’s Ratings Services dla CIECH S.A.

 

Raport bieżący nr : 71/2014

Data raportu : 2014-11-17
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Podwyższenie ratingu agencji Standard & Poor’s Ratings Services dla CIECH S.A.
Podstawa prawna : Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu :

​ Zarząd CIECH S.A. („Emitent”, "Spółka") informuje, że w dniu 17 listopada 2014 roku agencja ratingowa Standard & Poor’s Ratings Services poinformowała o opublikowaniu raportu, w którym z uwagi na jakość wyników Spółki oraz wzrost EBITDA, podnosi przyznany na zlecenie Spółki rating z „B” na „B+”, z perspektywą stabilną.

O przyznaniu ratingu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 52/2012 z dnia 16 listopada 2012 roku. O podtrzymaniu ratingu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku oraz w raporcie nr 13/2014 z dnia 14 maja 2014 roku. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry