Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr: 8/2014

Data raportu: 2014-04-23
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu
:

​CIECH S.A. („Emitent”) informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 24 kwietnia 2014 roku  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem CIECH S.A., w dniu 23 kwietnia 2014 roku Emitent otrzymał od PTE PZU S.A., reprezentującego Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Emitenta.

Emitent przekazuje w załączeniu zgłoszenie, o którym mowa powyżej wraz z informacją o kwalifikacjach oraz zgodą na kandydowanie do Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) z dnia 19 lutego 2009 roku.

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


.pdf Załącznik do RB 8/2014 - zgłoszenie kandydata do RN

Do góry