Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Korekta raportu bieżącego nr 2/2014: Wydanie postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółki zależnej – Infrastruktura Kapuściska S.A.

 

Raport bieżący nr: Korekta raportu bieżącego nr 2/2014

Data raportu: 2014-03-17
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Korekta raportu bieżącego nr 2/2014: Wydanie postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółki zależnej – Infrastruktura Kapuściska S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

​ CIECH S.A. – działając zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim – informuje o oczywistej pomyłce w raporcie bieżącym nr 2/2014 z dnia 14 marca 2014 roku dotyczącym wydania postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółki zależnej – Infrastruktura Kapuściska S.A. 

W raporcie jest: „(…) w dniu dzisiejszym (tj. 14 grudnia 2013 roku) Sąd Rejonowy w Bydgoszczy (…)”.

Powinno być: „(…) w dniu dzisiejszym (tj. 14 marca 2014 roku) Sąd Rejonowy w Bydgoszczy (…)”


Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry