Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 15/2015

Niespełnienie się warunku rozwiązującego w umowie sprzedaży krzemianu sodu, zawartej przez spółkę zależną od CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 15/2015

Data raportu: 2015-0619

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Niespełnienie się warunku rozwiązującego w umowie sprzedaży krzemianu sodu, zawartej przez spółkę zależną od CIECH S.A. 

Podstawa prawna
: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych – niespełnienie warunku dotyczącego zawartej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy warunkowej.

Treść raportu
:

Zarząd Ciech S.A. („Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 74/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku („Raport Bieżący"), w sprawie zawarcia przez CIECH Vitrosilicon S.A. z siedzibą w Iłowie („Spółka Zależna") z SOLVAY ADVANCED SILICAS POLAND  Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim („Solvay") umowy dostawy krzemianu sodu ("Umowa"), informuje, iż w dniu 19 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki Zależnej powziął wiadomość o uzyskaniu przez Solvay wymaganej decyzji administracyjnej, o której Emitent informował w Raporcie Bieżącym. Tym samym nie spełnił się warunek rozwiązujący Umowę.

Poprzednia nazwa firmy Spółki Zależnej: Vitrosilicon  S.A.

Podstawa prawna:  § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…..)  – niespełnienie warunku dotyczącego zawartej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy warunkowej.

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry