Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 23/2015

Informacja o zmianach w składzie Zarządu CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 23/2015

Data raportu: 2015-07-23

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Informacja o zmianach w składzie Zarządu CIECH S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) i 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami

Treść raportu:

Zarząd Ciech S.A. ("Emitent"), działając na podstawie § 5 ust.1 pkt. 21) oraz 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) informuje, że w dniu 22 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta odwołała Pana Dariusza Krawczyka z funkcji Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza nie podała powodu odwołania.

Jednocześnie z dniem 22 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Macieja Tyburę na stanowisko Prezesa Zarządu. Pan Maciej Tybura pełnił dotychczas funkcję Członka Zarządu Emitenta.

Pan Maciej Tybura posiada następujące wykształcenie i kwalifikacje:

 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania, specjalizacja - Finanse, rachunkowość przedsiębiorstw (1995),
 • Studia podyplomowe z zakresu MBA - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (2000),
 • Studia podyplomowe - Zarządzanie przez koszty - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu (2001).

Pan Maciej Tybura zajmował następujące stanowiska:

 • 2014 - nadal Członek Zarządu Ciech S.A.
 • 2014 - nadal Członek Rady Nadzorczej Tauron Polska Energia S.A.
 • 2008 - nadal Przewodniczący Rady Nadzorczej PHP Mercus Sp z o.o.
 • 2012 - 2014 Członek Rady Nadzorczej PCC Exol S.A.
 • 2012 - 2014 Członek Rady Nadzorczej KGHM TFI S.A.
 • 2012 - 2014 Doradca Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
 • 2008 - 2012 KGHM Polska Miedż S.A. - Wiceprezes Zarządu
 • 2005 - 2008 Wintech Production Group Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu
 • 2002 - 2005 KGHM METALE S.A., Dyrektor ds. Finansów i Inwestycji - Prokurent
 • 1997 - 2002 Wrozamet S.A. - MCC&Fagor Electrodomesticos Group, Główny Kontroler Finansowy, Szef Biura Planowania Strategicznego
 • 1997 - 1997 POZ - Building Holding S.A. - Grupa Hochtif AG, Specjalista ds. Inwestycyjnych
 • 1995 - 1997 - Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Wydział Zarządzania i Marketingu, Wykładowca
 • 1995 - 1996   DGA S.A., Konsultant - Project Manager
 • 1990-1997 Własna działalność gospodarcza.

Pan Maciej Tybura zasiadał w radach nadzorczych następujących spółek:

 • Ciech S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
 • KGHM TFI S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • KGHM International Ltd, Telefonia Dialog S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • KGHM Metraco S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Pol - Miedź Trans Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Walcownia Metali Nieżelaznych Sp. z o.o. w Gliwicach- Przewodniczący Rady Nadzorczej PIGO S.A.
 • MCC&Fagor Electrodomesticos Group - Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Pan Maciej Tybura nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) i 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta: Maciej Tybura – Prezes Zarządu; Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Podpisy osób reprezentujących spółkę : Maciej Tybura – Prezes Zarządu ; Artur Osuchowski – Członek Zarządu 


Do góry