Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 33/2015

Pozew o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia spółki zależnej

Raport bieżący nr : 33/2015

Data raportu : 2015-10-05

Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA

Temat : Pozew o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia spółki zależnej

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu : 

​W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 4 września 2015 r. oraz raportu nr 32/2015 r. z dnia 2 października 2015 r. Zarząd Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent" lub „Spółka") przekazuje, że powziął informację od spółki pośrednio zależnej od Emitenta – CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii („CSR"), że w dniu 5 października 2015 r. w sądzie Valcea County Tribunal w Rumunii  został oficjalnie zarejestrowany pozew przeciwko CSR o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Pozew został wniesiony przez mniejszościowego akcjonariusza CSR – spółkę S.C. CET Govora S.A. w Rumunii („CET").

CSR uznaje roszczenia CET jako całkowicie bezzasadne. Z chwilą oficjalnego doręczenia pozwu CSR zamierza podjąć działania prawne zmierzające do jego oddalenia.

Zgodnie z prawem rumuńskim wniesienie pozwu nie wstrzymuje procedury rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego.


Podpisy osób reprezentujących spółkę : Maciej Tybura – Prezes Zarządu, Artur Osuchowski – Członek Zarządu 


Do góry