Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 34/2015

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 7 października 2015r.

Raport bieżący nr : 34/2015

Data raportu : 2015-10-07

Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA

Temat : Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 7 października 2015 r.
 
Podstawa prawna : Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu : 

​Zarząd Ciech S.A. („Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 października 2015 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Maciej Tybura - Prezes Zarządu, Artur Osuchowski – Członek Zarządu 


.pdf Załącznik uchwały NWZ 07 10 2015

Do góry