Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 36/2015

Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Raport bieżący nr : 36/2015

Data raportu : 2015-10-08

Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA

Temat : Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu : 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zarząd Ciech S.A. („Spółka") informuje, że na posiedzeniu w dniu 8 października 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki wybrała Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Sebastiana Kulczyka.

Życiorys Pana Sebastiana Kulczyka został przedstawiony w raporcie bieżącym nr 27/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r.   

Podstawa prawna:

§ 28 w zw. z § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Maciej Tybura – Prezes Zarządu, Artur Osuchowski – Członek Zarządu 


Do góry