Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 39/2015

Zmiana adresu siedziby CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 39/2015

Data raportu: 2015-10-30

Skrócona nazwa emitenta: CIECH S.A.

Temat: Zmiana adresu siedziby CIECH S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu: Zarząd CIECH S.A. („Emitent") informuje, iż z dniem 1 listopada 2015 roku ulegnie zmianie adres siedziby Emitenta. 

Nowy adres siedziby Emitenta to: 

ul. Wspólna 62

00-684 Warszawa.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Maciej Tybura – Prezes Zarządu, Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry