Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 40/2015

Zawiadomienie o zamiarze dokonania wcześniejszego wykupu obligacji zagranicznych

Raport bieżący nr: 40/2015 

Data raportu: 2015-10-30

Temat: Zawiadomienie o zamiarze dokonania wcześniejszego wykupu obligacji zagranicznych

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2012, 61/2013 oraz 38/2015 informuje, że w dniu 30 października 2015 r. spółka zależna Emitenta – Ciech Group Financing AB (publ) („Emitent HY”) złożyła zawiadomienie o zamiarze dokonania w dniu 30 listopada 2015 r. wcześniejszego wykupu i umorzenia („Zawiadomienie”) zabezpieczonych obligacji o nominale 245.000.000 EUR, wyemitowanych przez Emitenta HY w dniu 28 listopada 2012 roku, z pierwotnym terminem wykupu przypadającym w 2019 roku („Obligacje HY”). Zgodnie z postanowieniami umowy Indenture (o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 61/2012) łączna kwota wymagana do dokonania wykupu Obligacji HY w dniu 30 listopada 2015 roku to 263.426.041,67 EUR („Kwota Wykupu”). Zawiadomienie przewiduje również, że wcześniejszy wykup i umorzenie Obligacji HY zostaną dokonane pod warunkiem wypłaty przez kredytodawców na podstawie umowy kredytów (o której zawarciu Spółka informowała w raporcie nr 38/2015 z dnia 30 października 2015 r.) kredytów w kwocie nie niższej niż równowartość Kwoty Wykupu.  

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura - Prezes Zarządu

Artur Osuchowski - Członek Zarządu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne.


Do góry