Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr 42/2015

Wypłata środków z umowy kredytów

Raport bieżący nr: 42/2015

Data raportu: 2015-11-25

Temat: Wypłata środków z umowy kredytów

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka”, „Emitent”), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 38/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zawarcia umowy kredytów oraz udzielenia poręczeń przez spółki zależne Emitenta („Umowa Kredytów”) informuje, że w dniu 25 listopada 2015 r. nastąpiła wypłata dwuwalutowego kredytu terminowego udzielonego przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., HSBC Bank Polska S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (spółka akcyjna) Oddział w Polsce oraz Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Kwota wypłaty to 1,045,031.446.54 PLN oraz  69.673.222,19 EUR („Kredyt”). 

Emitent planuje przekazać część środków pochodzących z wypłaty Kredytu (po dokonaniu częściowego przewalutowania w ramach transakcji zabezpieczających) w wysokości 263.426.041,58 EUR celem dokonania wcześniejszego wykupu zabezpieczonych obligacji o nominale 245.000.000 EUR, wyemitowanych przez Ciech Group Financing AB (publ) w dniu 28 listopada 2012 r., zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 40/2015 z dnia 30 października 2015 r. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą umowę: Umowa Kredytów jest znaczącą umową, gdyż łączna maksymalna kwota kredytów przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura - Prezes Zarządu

Artur Osuchowski - Członek Zarządu


Do góry