Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr 43/2015

Podwyższenie ratingu agencji Standard & Poor’s Ratings Services dla CIECH S.A.

Raport bieżący nr : 43/2015 

Data raportu : 2015-11-25

Skrócona nazwa emitenta : CIECH SA

Temat : Podwyższenie ratingu agencji Standard & Poor’s Ratings Services dla CIECH S.A.

Podstawa prawna : Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. („Emitent”, "Spółka") informuje, że w dniu 25 listopada 2015 roku agencja ratingowa Standard & Poor’s Ratings Services poinformowała o opublikowaniu raportu, w którym z uwagi na poprawę wyników Spółki oraz obniżenie względnego poziomu zadłużenia, podnosi rating korporacyjny Spółki oraz obligacji wyemitowanych przez Ciech Group Financing AB (publ) z „B+” na „BB-”, z perspektywą stabilną.

O przyznaniu ratingu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 52/2012 z dnia 16 listopada 2012 roku. O podtrzymaniu ratingu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku oraz w raporcie nr 13/2014 z dnia 14 maja 2014 roku. O podwyższeniu ratingu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 71/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku.  

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Do góry