Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 4/2016

Poręczenie udzielone przez spółkę zależną za zobowiązania CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 4/2016

Data sporządzenia: 26 lutego 2016 roku

Temat: Poręczenie udzielone przez spółkę zależną za zobowiązania CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. („Spółka”, „Emitent”), w uzupełnieniu raportów bieżących z dnia 30 października 2015 roku nr 38/2015 w sprawie zawarcia umowy kredytów („Umowa Kredytów”) oraz udzielenia poręczeń przez spółki zależne Emitenta a także raportu bieżącego nr 42/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wypłaty środków z Umowy Kredytów informuje, że w dniu 26 lutego 2016 r. nastąpiło poręczenie przez spółkę zależną prawa rumuńskiego Emitenta – CIECH Soda Romania S.A. z siedzibą w Ramnicu Valcea, Rumunia, wpisaną do rejestru handlowego pod numerem 1467188, za zobowiązania Spółki wynikające z Umowy Kredytów z dnia 29 października 2015 r., na warunkach odpowiadających warunkom poręczeń udzielonych przez pozostałych poręczycieli, wskazanych w raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 30 października 2015 r. 

Kryterium uznania Umowy Kredytów, za znaczące umowy: maksymalna łączna kwota kredytów na podstawie Umowy Kredytów przekraczają 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. W odniesieniu do umowy poręczenia - Wartość Umowy Kredytów przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry