Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 5/2016

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 5/2016

Data raportu: 2016-03-07

Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A.

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresoweTreść raportu :

ContentHTML1

Zarząd Ciech S.A. („Spółka") informuje, że w dniu 7 marca 2016  r. Spółka powzięła informację o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki przez Pana Wojciecha Stramskiego z dniem 6 marca 2016 r.

 

Pan Wojciech Stramski nie podał przyczyn swojej rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Maciej Tybura – Prezes Zarządu

                                                                            Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry