Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 7/2016

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 7/2016

Data raportu: 2016-03-07

Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A.

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresoweTreść raportu :

ContentHTML1

Zarząd Ciech S.A. („Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w dniu 7 marca 2016 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Pana Dominika Libickiego.

 

Życiorys Pana Dominika Libickiego

Absolwent Wydziału Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. W latach 2001-2015 pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Cyfrowy Polsat. Był również wiceprezesem zarządu Polkomtela oraz zasiadał w radzie nadzorczej Telewizji Polsat. W latach 2005-2006 był członkiem, a w latach 2006–2008 wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Polskiej Telefonii Cyfrowej (operatora sieci komórkowej Era, dziś T-Mobile). W latach 1999-2011 zasiadał w radzie nadzorczej spółki Polskie Media, będącej nadawcą kanałów TV4 i TV6. Był Prezesem Związku Pracodawców Prywatnych Mediów działającego w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan".

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Dominik Libicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Maciej Tybura – Prezes Zarządu

                                                                            Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry