Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 11/2016

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku, rozszerzonego o skrócone sprawozdanie jednostkowe.

Raport bieżący nr: 11/2016

Data raportu: 2016-04-21

Skrócona nazwa emitenta: CIECH S.A.

Temat: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku, rozszerzonego o skrócone sprawozdanie jednostkowe.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Ciech S.A. („Emitent" lub „Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku, rozszerzonego o skrócone sprawozdanie jednostkowe, którego publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 2/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. miała nastąpić w dniu 16 maja 2016 r.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku, rozszerzonego o skrócone sprawozdanie jednostkowe został wyznaczony na dzień 12 maja 2016 r.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Maciej Tybura – Prezes Zarządu

                                                                            Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry