Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 12/2016

Wniosek o ogłoszenie upadłości głównego dostawcy spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 12/2016

Data sporządzenia: 03.05.2016 roku

Skrócona nazwa Emitenta: Ciech S.A.

Temat: Wniosek o ogłoszenie upadłości głównego dostawcy spółki zależnej od Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Treść raportu: 

Zarząd Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka") zawiadamia, że spółka zależna od Emitenta - CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii ("CSR")  uzyskała w dniu dzisiejszym informację, od spółki S.C. CET Govora S.A. w Rumunii („CET”),  o złożeniu przez spółkę CET wniosku o ogłoszenie upadłości układowej CET do Sądu Wojewódzkiego w Valcea w Rumunii. 

CET jest jedynym dostawcą pary technologicznej do spółki CSR. Para technologiczna jest niezbędna dla CSR do procesu produkcji sody kalcynowanej oraz krzemianów płynnych.

Emitent informuje, że umowa dostawy pary do spółki CSR jest realizowana przez spółkę CET bez zakłóceń.

Jednocześnie spółka CSR będzie podejmowała, zgodnie z prawem rumuńskim, wszelkie czynności zmierzające do zabezpieczenia  jej interesów, a w szczególności zabezpieczenia dostaw pary.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:              Maciej Tybura – Prezes Zarządu

                                                                                              Artur Król – Członek Zarządu


Do góry