Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 13/2016

Wszczęcie postępowania układowego głównego dostawcy spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr [13/2016]

Data sporządzenia: 09.05.2016 roku

Skrócona nazwa Emitenta: Ciech S.A.

Temat: Wszczęcie postępowania układowego głównego dostawcy spółki zależnej od Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2016 z dnia 03.05.2016 r., Zarząd Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka") zawiadamia, że spółka zależna od Emitenta - CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii ("CSR") uzyskała informację o wydaniu w dniu dzisiejszym przez Sąd Wojewódzki w Valcea w Rumunii orzeczenia o wszczęciu postępowania układowego S.C. CET Govora S.A. w Rumunii („CET”). Orzeczenie o wszczęciu postępowania układowego CET zostało wydane na wniosek CET.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:                  

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry