Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 14/2016 (korekta)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 14/2016 k

Data raportu: 2016-05-19

Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A.

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 14/2016: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o dokonaniu korekty raportu bieżącego nr 14/2016 z dnia 18.05.2016 r. („Raport”).

W wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w treści Raportu błędnie wskazano o przekazaniu w załączeniu do Raportu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zamiast o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podobnie w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w treści ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w części dotyczącej praw akcjonariuszy błędnie wskazano Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie zamiast Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje sprostowane ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Pliki do pobrania

Do góry