Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 15/2016

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A

Raport bieżący nr: 15/2016

Data raportu: 2016-05-18

Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 roku, o czym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 14/2016 z dnia 18 maja 2016 roku.


Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Pliki do pobrania

Do góry