Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 24/2016

Wypowiedzenie umowy spółce zależnej od Emitenta przez głównego dostawcę pary i zaproszenie do rozmów w sprawie określenia nowych warunków dostaw pary technologicznej

 

Raport bieżący nr 24/2016

Data sporządzenia: 06.07.2016 roku

Godzina publikacji: 17:01

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Wypowiedzenie umowy spółce zależnej od Emitenta przez głównego dostawcę pary i zaproszenie do rozmów w sprawie określenia nowych warunków dostaw pary technologicznej

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym nadzorca sądowy spółki S.C. CET Govora S.A. w Rumunii w upadłości układowej („CET”), na podstawie przepisów rumuńskiego prawa upadłościowego, wypowiedział spółce zależnej od Emitenta - CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii („CSR") umowę sprzedaży energii cieplnej (dostawy pary technologicznej) zawartą na czas określony, ze skutkiem na dzień 31.07.2016 r.

Jednocześnie nadzorca sądowy CET zaprosił CSR do rozmów w sprawie określenia nowych warunków dostaw pary technologicznej od dnia 01.08.2016 r.

Spółka CSR analizuje skuteczność dokonanego wypowiedzenia pod kątem prawa rumuńskiego.

Emitent informował o wszczęciu postępowania układowego CET, jedynego dostawcy pary technologicznej do spółki CSR, raportem bieżącym nr 13/2016 w dniu 09.05.2016 r.  

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:                      
Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Król – Członek Zarządu


Do góry