Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 27/2016

Zamiar dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie

Raport bieżący nr [27/2016]

Data sporządzenia: 10.08.2016 roku

Godzina publikacji: 17:01

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Zamiar dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (Regulierter Markt) w segmencie podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Frankfurter Börse, „FSE”) (dual listing) („Dopuszczenie”) oraz o sporządzeniu i złożeniu do FSE w tym celu odpowiedniego dokumentu podsumowującego wymaganego przepisami prawa dla celów Dopuszczenia. Jednocześnie Zarząd Spółki potwierdza, że po Dopuszczeniu akcje Spółki będą notowane równolegle na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na FSE.

Podstawa: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:                     

Maciej Tybura – Prezes Zarządu

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry