Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 28/2016

Orzeczenie zawieszające skutki prawne dokonanego wypowiedzenia umowy dostawy pary do spółki zależnej od Emitenta


Raport bieżący nr
[28/2016]

Data sporządzenia: 18.08.2016 roku

Godzina publikacji: 14:33

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Orzeczenie zawieszające skutki prawne dokonanego wypowiedzenia umowy dostawy pary do spółki zależnej od Emitenta 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym nastąpiło ustne ogłoszenie orzeczenia sądu Ramnicu Valcea Tribunal w Rumunii, wydanego z wniosku spółki zależnej od Emitenta - CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii („CSR") przeciwko S.C. CET Govora S.A. w Rumunii w upadłości układowej („CET”), zawieszające skutki prawne dokonanego przez nadzorcę sądowego CET wypowiedzenia umowy dostaw pary technologicznej do CSR. Orzeczenie o zawieszeniu wiąże do czasu rozpatrzenia przez sąd w I instancji powództwa CSR przeciwko CET kwestionującego skuteczność dokonanego wypowiedzenia. 

Na podstawie wydanego orzeczenia CET powinien realizować umowę dostaw pary na dotychczasowych warunkach.

Orzeczenie jest natychmiast wykonalne i nie jest prawomocne.

Emitent informuje jednocześnie, że niezależenie od podjętych kroków prawnych kontynuowane są rozmowy z nadzorcą sądowym CET dotyczące zawarcia długoterminowej umowy dostaw pary technologicznej.

Emitent informował o wypowiedzeniu umowy dostaw pary technologicznej, podjęciu kroków prawnych, prowadzeniu rozmów w sprawie zawarcia umowy dostaw pary w raportach bieżących nr 24/2016 z dnia 06.07.2016 r., 25/2016 z dnia 28.07.2016 r. oraz 26/2016 z dnia 03.08.2016 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:                     

Maciej Tybura – Prezes Zarządu

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry