Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 29/2016

Wznowienie dostaw pary technologicznej do spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr [29/2016]

Data sporządzenia: 19.08.2016 roku

Godzina publikacji: 10:35

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Wznowienie dostaw pary technologicznej do spółki zależnej od Emitenta 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym nastąpiło wznowienie dostaw pary technologicznej do spółki zależnej od Emitenta - CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii („CSR") przez jedynego dostawcę tej pary spółkę S.C. CET Govora S.A. w Rumunii w upadłości układowej („CET”).

Przywrócenie dostaw pary przez CET nastąpiło na skutek orzeczenia sądu Ramnicu Valcea Tribunal z dnia 18.08.2016 r. zawieszającego skutki prawne dokonanego przez nadzorcę sądowego CET wypowiedzenia umowy dostaw pary. Emitent informował o powyższym orzeczeniu sądu w raporcie bieżącym nr 28/2016 z dnia 18.08.2016r.

W związku ze wznowieniem dostaw pary, spółka CSR rozpoczyna proces przywrócenia produkcji sody. Emitent informował o wstrzymaniu  przez spółkę CSR produkcji sody w raporcie bieżącym nr 26/2016 z dnia 03.08.2016 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:                

Maciej Tybura – Prezes Zarządu

Artur Król – Członek Zarządu


Do góry