Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 04/2017

Ujawnienie stanu posiadania

Raport bieżący nr [4/2017]

Data sporządzenia: 28.02.2017 roku

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Ujawnienie stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, ujawniające stan posiadania. Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu wraz z jego tłumaczeniem.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej (…) - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:                      
Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


.pdf TFI PZU_ujawnienie stanu posiadania

Do góry