Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 13/2018

Ujawnienie stanu posiadania akcji CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 13/2018 

Data sporządzenia: 2018-06-11

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Ujawnienie stanu posiadania akcji CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 roku o godzinie 18:49 wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, ujawniające stan posiadania akcji CIECH S.A. („Zawiadomienie”). Spółka przekazuje treść Zawiadomienia. Wersja angielska raportu wraz z tłumaczeniem Zawiadomienia umieszczona zostanie na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej (…) - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Krzysztof Szlaga – Członek Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


PDF PZU - ujawnienie stanu posiadania

Do góry