Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 15/2018

Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr: 15/2018

Data raportu: 2018-06-21

Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A.

Temat: Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ciech S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2018 roku, Emitent otrzymał od działającego w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie („Fundusz"), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informację, że Fundusz zamierza zgłosić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 22 czerwca 2018 roku kandydaturę Pana Piotra Augustyniaka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Emitent przekazuje w załączeniu zgłoszenie, o którym mowa powyżej oraz życiorys kandydata.

Wersja angielska raportu wraz z tłumaczeniem zgłoszenia oraz życiorysem kandydata umieszczona zostanie na stronie internetowej Spółki.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


.PDF Piotr Augustyniak - zgłoszenie kandydatury

Do góry