Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 23/2018

Rezygnacja Członka Zarządu

Raport bieżący nr: 23/2018

Data raportu: 2018-08-10

Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A.

Temat: Rezygnacja Członka Zarządu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 sierpnia 2018 roku Pan Artur Król – Członek Zarządu CIECH S.A., z przyczyn osobistych, złożył rezygnację z zasiadania w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2018 roku. 

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry