Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 31/2018

Ujawnienie stanu posiadania

Raport bieżący nr: 31/2018 

Data sporządzenia: 04.12.2018 roku

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Ujawnienie stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2018 do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, ujawniające stan posiadania. Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu wraz z jego tłumaczeniem.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej (…) - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – p.o. Prezesa Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


.pdf Ujawnienie stanu posiadania

.doc Disclosure of shareholding

Do góry