Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 14/2019

Spełnienie warunków zawieszających do wypłaty kredytów

Raport bieżący nr: 14/2019 

Data sporządzenia: 07.05.2019 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Temat: 
Spełnienie warunków zawieszających do wypłaty kredytów


Treść raportu:

Zarząd ”CIECH” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r., w którym Spółka informowała m.in. zawarciu umów kredytów odnawialnych z (i) Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. do kwoty 300.000.000 PLN, (ii) BNP Paribas Bank Polska S.A. do kwoty 92.787.500 PLN oraz (iii) Banco de Sabadell S.A., London Branch do kwoty 25.000.000 EUR (łącznie „Umowy Kredytów”) informuje, że w dniu 7 maja 2019 r. zostały spełnione warunki zawieszające do wypłaty ww. kredytów, w związku z czym od tego dnia możliwe jest dokonywanie przez Spółkę wypłat kwot postawionych do dyspozycji Spółki na podstawie Umów Kredytów.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu    

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry