Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 34/2019

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 22 sierpnia 2019 r.

Raport bieżący nr: 34/2019 

Data sporządzenia: 22.08.2019

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 22 sierpnia 2019 r.

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 sierpnia 2019 r.

 

Podstawa prawna: § 19 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Artur Osuchowski  – Członek Zarządu


.pdf Uchwały ZWZ 22.08.2019

Do góry