Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 44/2019

Rezygnacja Członka Zarządu

Raport bieżący nr  44/2019 

Data sporządzenia: 25.10.2019 

Skrócona nazwa Emitenta:
 CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Rezygnacja Członka Zarządu

Treść Raportu:

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25 października 2019 roku Pan Artur Osuchowski – Członek Zarządu CIECH S.A. złożył rezygnację z zasiadania w Zarządzie Spółki ze skutkiem natychmiastowym, nie podając przyczyn rezygnacji. 

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
Mirosław Skowron – Członek Zarządu 


Do góry