Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 10/2021

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok.

Raport bieżący nr: 10/2021

Data sporządzenia: 30.03.2021 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ciech S.A. („Emitent" lub „Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok, którego publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 2/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. miała nastąpić w dniu 12 kwietnia 2021 r.

Nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok został wyznaczony na dzień 22 kwietnia 2021 roku. 

 

Podstawa prawna:  § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
  2. Jarosław Romanowski – Członek Zarządu

Do góry