Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 13/2021

Spełnienie warunków zawieszających do wypłaty kredytów.

Raport bieżący nr: 13/2021

Data sporządzenia: 26.04.2021 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Spełnienie warunków zawieszających do wypłaty kredytów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu: 

Zarząd ”CIECH” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 16 marca 2021 r., w którym Spółka informowała m.in. zawarciu umowy kredytów pomiędzy m.in. Emitentem oraz jego wybranymi podmiotami zależnymi: CIECH Soda Polska S.A., CIECH Sarzyna S.A., CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG, CIECH Energy Deutschland GmbH oraz CIECH Salz Deutschland GmbH („Kredytobiorcy”), BNP Paribas Bank Polska S.A (jako agentem), Powszechną Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (jako agentem zabezpieczeń) oraz bankami: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., mBank S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Millennium S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Société Générale S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz Intesa Sanpaolo S.P.A. S.A. Oddział w Polsce („Umowa Kredytów”)

informuje, że w dniu 26 kwietnia 2021 r. otrzymał potwierdzenie od agenta kredytu, że zostały spełnione warunki zawieszające do wypłaty kredytów, udostępnionych na podstawie Umowy Kredytów. Od 26 kwietnia 2021 r. możliwe jest dokonywanie przez Kredytobiorców wypłat kwot postawionych do ich dyspozycji na podstawie Umowy Kredytów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
  2. Jarosław Romanowski – Członek Zarządu

Do góry