Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 20/2021

Zmiana rekomendacji Zarządu CIECH S.A. dotyczącej ustalenia dnia dywidendy.

Raport bieżący nr: 20/2021

Data sporządzenia: 02.06.2021 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Zmiana rekomendacji Zarządu CIECH S.A. dotyczącej ustalenia dnia dywidendy. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: 

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 2 czerwca 2021 roku podjął uchwałę o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walniemy Zgromadzeniu Spółki, zwołanemu na dzień 22 czerwca 2021 r., ustalenia dnia dywidendy na dzień 30 czerwca 2021 r. Zarząd zmienił swoja rekomendację z dnia 18 maja 2021 r., w której zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ustalenie dnia dywidendy na 24 czerwca 2021 r. O rekomendacji ustalenia dnia dywidendy na 24 czerwca 2021 r. Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2021 w dniu 18 maja 2021 r. 

Pozostałe rekomendacje Zarządu Spółki dotyczące przeznaczenia zysku za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy, zawarte w raporcie nr 15/2021 z dnia 18 maja 2021 r, nie ulegają zmianie. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
  2. Jarosław Romanowski – Członek Zarządu

Do góry