Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 21/2021

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr: 21/2021

Data sporządzenia: 21.06.2021 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 21.06.2021 r. otrzymał od osób pełniących obowiązki zarządcze: Dawida Jakubowicza – Prezesa Zarządu Emitenta oraz Mirosława Skowrona – Członka Zarządu Emitenta powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Emitent w załączeniu przekazuje treść powiadomień. 

Podstawa prawna: Zarząd CIECH S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 21.06.2021 r. otrzymał od osób pełniących obowiązki zarządcze: Dawida Jakubowicza – Prezesa Zarządu Emitenta oraz Mirosława Skowrona – Członka Zarządu Emitenta powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Emitent w załączeniu przekazuje treść powiadomień. 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
  2. Jarosław Romanowski – Członek Zarządu

.PDF Powiadomienie o transakcjach

.PDF Powiadomienie o transakcjach

Do góry