Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 13/2022

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr: 13/2022

Data sporządzenia: 22.04.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Emitent”) informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 28 kwietnia 2022 r.  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta., otrzymał od akcjonariusza Emitenta -  KI Chemistry S.à..r.L. („Akcjonariusz’) pismo, w którym Akcjonariusz zgłasza następujące osoby, jako kandydatów na członków Rady Nadzorczej Emitenta („Zgłoszenie”):

  1. Pan Sebastian Kulczyk;
  2. Pan Marek Kośnik;
  3. Pan Łukasz Rędziniak;
  4. Pani Natalia Scherbakoff; 
  5. Pan Martin Laudenbach;
  6. Pan Artur Olech.

Emitent przekazuje w załączeniu Zgłoszenie, wraz z informacją o kwalifikacjach kandydatów na członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz ich zgodę na kandydowanie.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu 

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu 


.pdf Zgłoszenie

Do góry