Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 14/2022

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 28 kwietnia 2022 roku oraz projekty uchwał niepodjętych.

Raport bieżący nr: 14/2022

Data sporządzenia: 28.04.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 28 kwietnia 2022 roku oraz projekty uchwał niepodjętych. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu:

  1. treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 kwietnia 2022 r. („ZWZ”) oraz
  2. treść projektów uchwał niepodjętych przez ZWZ.

 

Podstawa prawna: § 19 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu 

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu 


.pdf Uchwały ZWZ CIECH SA

Do góry