Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 15/2022

Powołanie Rady Nadzorczej CIECH S.A. na nową kadencję

Raport bieżący nr: 15/2022

Data sporządzenia: 28.04.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Powołanie Rady Nadzorczej CIECH S.A. na nową kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w dniu 28 kwietnia 2022 roku Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję, w składzie: 

  1. Pan Sebastian Kulczyk;
  2. Pan Marek Kośnik;
  3. Pan Łukasz Rędziniak;
  4. Pani Natalia Scherbakoff; 
  5. Pan Martin Laudenbach;
  6. Pan Artur Olech.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej Emitenta. 

 

Podstawa prawna:§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu 

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu 


.pdf Członkowie Rady Nadzorczej CIECH SA PL

Do góry