Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 18/2022

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku, rozszerzonego o skrócone sprawozdanie jednostkowe.

Raport bieżący nr: 18/2022

Data sporządzenia: 16.05.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku, rozszerzonego o skrócone sprawozdanie jednostkowe.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Ciech S.A. („Emitent" lub „Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku, rozszerzonego o skrócone sprawozdanie jednostkowe, którego publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. miała nastąpić w dniu 19 maja 2022 r.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku, rozszerzonego o skrócone sprawozdanie jednostkowe został wyznaczony na dzień 18 maja 2022 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu 

Mirosław Skowron – Członek Zarządu 


Do góry