Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 01/2024

Informacja o wycofaniu akcji Spółki z notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Frankfurter Wertpapierbörse

Raport bieżący nr: 1/2024

Data sporządzenia: 05.01.2024 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Informacja o wycofaniu akcji Spółki z notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Frankfurter Wertpapierbörse

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. informuje o powzięciu w dniu 4 stycznia 2024 r. informacji na temat wycofania w dniu 4 stycznia 2024 r. akcji Spółki z notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez giełdę papierów wartościowych we Frankfurcie (Frankfurter Wertpapierbörse) („FSE”) (Einstellung mit Ablauf des 4. Januar 2024). Ostatnim dniem obrotu akcjami Spółki na FSE był dzień 4 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marcin Puziak – Członek Zarządu 

Michał Nazarenko – Prokurent 


Do góry