Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 03/2024

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr: 3/2024

Data sporządzenia: 15.02.2024 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż Emitent otrzymał od KI Chemistry Société à responsabilité limitée - osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Panem Sebastianem Tomaszem Kulczykiem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, zawiadomienie złożone w trybie art. 19 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 7 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE o ustanowieniu zastawu rejestrowego na akcjach Spółki.

Pełna treść otrzymanego zawiadomienia znajduje się w załączeniu.

Podstawa prawna:  Art. 19 ust. 3 MAR : Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Kamil Majczak – Prezes Zarządu 

Marcin Puziak – Członek Zarządu 


.pdf Zawiadomienie 19 MAR

Do góry