Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Walne zgromadzenie

Zwoływanie walnych zgromadzeń

Walne zgromadzenia zwoływane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a sprawozdania z nich każdorazowo umieszczane są na stronie internetowej spółki.

Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu można znaleźć w siedzibie Zarządu spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem się zgromadzenia od godziny 9.00 do 15.00 oraz w miejscu i w czasie obrad zgromadzenia.


.pdf Regulamin WZ

2021

ZWZ CIECH S.A. 22.06.2021 r. – transmisja

2020

2019

2012

2011

ZWZ CIECH S.A. - 30.06.2011

Do góry