Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Konsensus prognoz

Konsensus prognoz zawiera podsumowanie znanych CIECH S.A. prognoz wyników kwartalnych opublikowanych przez analityków domów i biur maklerskich wydających rekomendacje i analizy dot. CIECH S.A.

Prognozy wykorzystane w zestawieniu zostały opublikowane w dniach 19.04.2021 – 05.05.2021 przez analityków następujących domów i biur maklerskich: BDM, BOŚ, Erste, mBank, Pekao, PKO BP, Santander, Trigon, Wood&Co.

Q1 2021

Liczba prognozŚredniaMedianaMinimumMaximum
Przychody9808809748887
EBITDA*9181160158214
EBITDA (bez CO2 CSR)*9159160145165
EBIT9968176134
Zysk netto961504290

* Analitycy przyjęli różne podejście do uwzględnienia w prognozach kontrybucji z tytułu transakcji zabezpieczającej dot. uprawnień do emisji CO2 dla CSR (pozytywny wpływ = ok. 49m PLN), która została ujawniona w raporcie rocznym za 2020 r.

Wiersz „EBITDA (bez CO2 CSR) zawiera wielkości prognoz sprowadzone do porównywalności, bez uwzględnienia pozytywnej kontrybucji tej transakcji.


Zastrzeżenie prawne:

Powyższa informacja nie może być traktowana jako część jakiegokolwiek zaproszenia do sprzedaży bądź oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych czy zachęta do dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji lub złożenia oferty nabycia dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych CIECH S.A..

CIECH S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zamieszczonych powyżej.


Do góry