WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Business responsabil

Elemente de Responsabilitate Socială Corporativă în Grupul CIECH

Protecția mediului

Investiţii și studii în domeniul protecţiei mediului

Creșterea nivelului de siguranță a producției

Susținerea angajaților

Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din împrejurimile fabricilor

Proiecte realizate

Ecologia în grupul Ciech

Cu gândul la mediul înconjurător

O expresie a preocupării pentru mediu este gama largă de investiţii de mediu care vizează utilizarea eficientă a materiilor prime și a energiei, reducerea emisiilor de poluanți, gestionarea rațională a deșeurilor, precum și utilizarea de soluții care garantează utilizarea în condiții de siguranță a instalațiilor tehnologice.

Sistemul de Management al ecologiei

 • Identificarea aspectelor cheie de mediu
 • Monitorizarea reglementărilor existente și planificate
 • Identificarea factorilor de risc și amenințărilor de mediu
 • Crearea unei baze de date ecologice a grupului CIECH
 • Implementarea soluțiilor în domeniul protecţiei mediului

Statutul juridic al utilizării mediului

Societăţile care fac parte din grupul CIECH funcţionează în cadrul legislaţiei naţionale aplicabile și a dreptului internaţional. Toate soluțiile tehnice aplicate, ecologice și organizaționale respectă legislația de protecție a mediului.


Cele mai importante decizii care reglementează utilizarea mediului

 • Permisul integrat
 • Permisul de apă
 • Deciziile de sancționare a eliminării deșeurilor
 • Permis integrat pentru instalații de tip IPPC cu valabilitate de 10 ani

Modificări în conformitate cu noua directivă a Comisiei Europene privind emisiile industriale

 • Consolidarea rolului documentelor de referinţă BREF în stabilirea cerinţelor celor mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalaţiile individuale. Comisia Europeană va adopta așa-numita Concluzie BAT care va fi o versiune scurtată a documentelor BREF și va deveni baza pentru o autorizaţie din punct de vedere juridic.
 • Consolidarea cerinţelor pentru obiectele mari de ardere a poluanţilor de bază (SO 2 NO x şi pulberi), în special pentru instalaţiile pe bază de cărbune şi schimbarea definiţiei sursei de ardere - în prezent fiind „coş de fum”.
 • Introducerea de noi reglementări privind protecţia solului, inclusiv obligaţia de a întocmi un raport privind starea solului şi a apelor subterane referitor la substanţele periculoase, în scopul de a determina starea iniţială a terenului la care entitatea va avea obligaţia de a îl readuce după încetarea activităţii.

Regulamentul comunitar REACH

Regulamentul UE privind utilizarea în condiţii de siguranţă a substanțelor chimice produse sau importate (din afara UE), în cantităţi mai mari de 1 tonă pe an. REACH este acronimul englez pentru Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals – Înregistrarea, Evaluarea și Autorizarea Chimicalelor.

În cea de a II-a etapă de înregistrare (până la 31 mai 2013), grupul CIECH a înregistrat o substanță cu interval cantitativ de 100-1000 Mg/r.

În a IIIa etapă (până la 31 mai 2018) se intenționează înregistrarea a 38 de substanțe introduse pe piață în cantități de la 1-100 mg / y.

Înregistrare

Substanțele introduse pe piață în Uniunea Europeană în cantități mai mari de 1 tonă trebuie înregistrate în Agenția Europeană pentru Produse Chimice.

Gestionarea Gazelor cu Efect de Seră

Pentru a îmbunătăţi și extinde sistemul de comercializare comunitar pentru emisia de gaze cu efect de seră Grupul CIECH operează în baza Directivei 2009/29/CE.

Modificări semnificative ale Directivei 2009/29 / CE aplicabile din 2013

 • Extinderea domeniului de aplicare a EU ETS cu noi activități, inclusiv producția de sodă
 • Includerea în sistem, pe lângă CO2, și a altor gaze cu efect de seră: N2O și PFC
 • Reducerea treptată a limitelor autorizaţiilor până în anul 2020
 • Înlocuirea sistemului, planurilor naționale de alocare a autorizațiilor pentru emisii (NAP), cu o singură limită de autorizare pentru întreaga UE
 • Tinderea spre un sistem complet de licitație a vânzărilor certificatelor de emisii
 • Lipsa certificatelor gratuite pentru producerea de energie electrică - posibilitatea de retragere de la acest principiu de către unele ţări din UE, inclusiv Polonia
 • Alocarea de certificate gratuite în baza unor indicatori standardizați elaborați de Comisia Europeană

Cercetări, Inovații și Dezvoltare

Activitățile Centrului de Cercetare și Dezvoltare a Grupului CIECH sunt strâns legate de obiectivele Societății referitoare la protecția mediului

Centrul colaborează cu universități și experți în domeniul politicii de inovare și dezvoltare, iar unele proiecte implementate sunt co-finanțate din fonduri UE, precum și din fonduri naționale și regionale de sprijin.

Elementele strategiei noastre

 • Reducerea emisiilor de gaze
 • Reducerea nivelului general de consum al cărbunelui
 • Optimizarea depozitării și achiziției de energie
 • Creșterea eficienței energetice
 • Îmbunătățirea eficienței proceselor
 • Îmbunătățirea produselor deja existente
 • Introducerea unor noi produse

 

Colaborarea cu institute de cercetare și universități

 • Institutul de Sinteză Organică Grea "Blachownia"
 • Institutul Îngrășămintelor Artificiale
 • Institutul de Industrie Organică
 • Institutul de Chimie Industrială
 • Politehnica din Varșovia
 • Politehnica din Poznań
 • Universitatea Tehnologică de Științe ale Naturii din Bydgoszcz
 • Politehnica din Wrocław
 • Universitatea Tehnologică Pomerania de Vest din Szczecin
 • Politehnica din Rzeszów
 • Universitatea Nicolaus Copernicus din Toruń

 

Solutii eco-inovatoare selectate

 • Extinderea nodului de decantare și filtrare a nămolului de distilare în Întreprinderea din Inowrocław
 • Reducerea emisiilor de praf în Centrala Termoelectrică din Inowrocław prin modernizarea electrofiltrelor cazanelor
 • Modernizarea cazanelor electrice și construcția instalațiilor de desulfurare a gazelor de ardere în centrala termoelectrică din Janikowo.
 • Construcția în Întreprinderea de Gestionare a Cenuşii a instalațiilor pentru canalizarea cenuşii zburătoare și separarea acesteia, în scopul de a recupera materii prime.

 

do góry