Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informații de presă

Finalizarea Contractului de Finanțare nr. 190/10.07.2018 pentru proiectul „Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul CIECH Soda România S.A.”

CIECH Soda România S.A., cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Uzinei nr. 2, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul „Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul CIECH Soda România S.A.”, cod MySMIS 2014+ 117977, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020, Axa prioritară 6: „Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon”; Obiectivul specific 6.2: „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”; Schema de ajutor de stat: „Schema de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”.

Contractul de finanțare nr. 190/10.07.2018 a fost încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.

Valoarea proiectului a fost de 1.353.559,45 lei, din care valoarea sumei nerambursabile a fost de 918.300,00 lei (780.555,00 lei este din FEDR iar 137.745,00 lei din Bugetul Național).

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea consumului de energie prin crearea unui instrument de cuantificare a potențialului de economisire.

Scopul proiectului îl reprezintă creșterea capacității societății CIECH Soda România S.A. de a identifica și aplica măsuri non-cost de eficiență energetică, în vederea înregistrării de economii în consumul de energie.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: reducere a intensității electro-energetice cu 0,6 % respectiv 95,22 kgep/1000 EURO și evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră la un nivel de 159,44 tone CO2, după primii 5 ani de operare a investiției.

Durata de implementare a proiectului a fost de 28 de luni, respectiv de la data de 9 martie 2017 până la data de 30 iunie 2019.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020

Date de Contact: CIECH Soda Romania SA - Râmnicu Vâlcea, str. Uzinei nr. 2, jud. Vâlcea Telefon 0250 731 852; Fax 0250 733 382; e-mail csr@ciechgroup.com
website: https://ciechgroup.com/en/ciech-group/ciech-group-companies/ciech-soda-romania/

Do góry