Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Politica de confidenţialitate

Informații generale

Prezenta politică specifică termenii și condițiile de utilizare a site-ului web www.ciechgroup.com („Website”) și se aplică tuturor utilizatorilor acestuia. Utilizarea resurselor Website-ului înseamnă acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Drepturile asupra Website-ului aparțin societății CIECH S.A. cu sediul în Varșovia, ul. Wspólna 62, înregistrată în Registrul Întreprinzătorilor din Registrul Național Judiciar de pe lângă Judecătoria Raională pentru orașul capitală Varșovia, din Varșovia, Secția XIII Comercială a Registrului Național Judiciar KRS: 0000011687; NIP (număr de identificare fiscală) 118-00-19-377; capital social: 263 500 965,00 PLN (vărsat integral) 

 1. Prezenta politică de confidențialitate urmărește ca fiecare utilizator al site-ului nostru www.ciechgroup.com să se simtă în siguranță. 
 2. Respectăm confidențialitatea utilizatorilor website-ului nostru. Siguranța utilizatorilor website-ului nostru este foarte importantă pentru noi.
 3. Website-ul nostru funcționează în conformitate cu cerințele reglementărilor legale general și absolut aplicabile, precum și cu principiile general acceptate de funcționare a website-urilor, inclusiv, în special, sub aspectul siguranței utilizatorilor          website-urilor și al măsurilor tehnice și organizatorice utilizate în acest scop.
 4. Utilizarea website-ului nostru înseamnă acceptarea termenilor și condițiilor prezentei Politici de confidențialitate. 
 5. Prezenta Politică de confidențialitate se aplică în exclusivitate website-ului nostru. Website-ul nostru poate conține linkuri către alte website-uri și pagini web. Vă rugăm să rețineți că, după trecerea la alte website-uri sau pagini web trebuie să citiți  politica de confidențialitate stabilită de acestea.
 6. Ne rezervăm dreptul de a aduce amendamente prezentei Politici de confidențialitate, prin modificarea corespunzătoare a acesteia. Cu toate acestea, nicio modificare nu va încălca principiile fundamentale de siguranță și confidențialitate a utilizatorilor website-ului nostru.
 7. Administratorul website-ului nostru este GoldenSubmarine Sp. z o.o. Sp. K. Orice observații, constatări sau comentarii legate de funcționarea website-ului nostru pot fi trimise la adresa de e-mail: info@goldensubmarine.com

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operator de date

Operatorul de date este o societate din Grupul CIECH:

 • cu  care ați încheiat sau intenționați să încheiați un contract sau pe care o contactați într-o problemă legată de activitatea acesteia, 
 • cu care entitatea pe care o reprezentați sau care v-a desemnat ca persoane de contact, a încheiat sau intenționează să încheie un contract sau pe care o contactează într-o altă problemă legată de activitatea acesteia, 
 • care dorește să vă contacteze pe dumneavoastră sau  entitatea pe care o reprezentați sau care v-a indicat drept persoane de contact.

 

Lista societăților  din  Grupul CIECH:

SOCIETATEA

ADRESA

Algete Sp. z o.o.

37-310 Nowa Sarzyna, ul. Chemików 1

Cerium Sp. z o.o.

00-684 Warszawa, ul. Wspólna 62

CIECH Cargo Sp. z o.o.

88-101 Inowrocław, ul. Fabryczna 4

CIECH Finance Sp. z o.o.

00-684 Warszawa, ul. Wspólna 62

CIECH Nieruchomości S.A.

00-684 Warszawa, ul. Wspólna 62

CIECH Pianki Sp. z o.o.

85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65

CIECH R&D Sp. z o.o.

00-684 Warszawa, ul. Wspólna 62

CIECH S.A.

00-684 Warszawa, ul. Wspólna 62

CIECH Sarzyna S.A.

37-310 Nowa Sarzyna, ul. Chemików 1

CIECH Serwis i Remonty S.A.

00-684 Warszawa, ul. Wspólna 62

CIECH Soda Polska S.A.

88-101 Inowrocław, ul. Fabryczna 4

CIECH Trading Sp. z o.o.

00-684 Warszawa, ul. Wspólna 62

CIECH Transclean Sp. z o.o.

85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65

CIECH Vitro sp. z o.o.

68-120 Iłowa, ul. Żagańska 27

CIECH Vitrosilicon S.A.

68-120 Iłowa, ul. Żagańska 27

CIECH Żywice Sp. z o.o.

37-310 Nowa Sarzyna, ul. Chemików 1

EL- Pomiar sp. z o.o.

88-101 Inowrocław, ul. Fabryczna 4

Gamma Finanse Sp. z o.o.

00-684 Warszawa, ul. Wspólna 62

Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A.

00-684 Warszawa, ul. Wspólna 62

Smart Fluid Sp. z o.o.

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Verbis ETA Sp. z o.o.

00-684 Warszawa, ul. Wspólna 62

Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

00-684 Warszawa, ul. Wspólna 62

Verbis KAPPA Sp. z o.o.

37-310 Nowa Sarzyna, ul. Chemików 1

Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

37-310 Nowa Sarzyna, ul. Chemików 1

RPD (RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR)

În societățile:

CIECH S.A, CIECH Sarzyna S.A, CIECH Soda Polska S.A. CIECH Pianki sp. z o.o., CIECH R&D sp. z o.o. CIECH Cargo sp. z o.o., CIECH Vitrosilicon Sp. z o.o., CIECH Trading sp. z o.o.; a fost desemnat un responsabil cu protecția datelor pe care îl puteți contacta pe  e-mail: IOD@ciechgroup.com

Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat în toate aspectele legate de prelucrarea datelor cu caracter personal precum și de exercitarea drepturilor legate de prelucrarea datelor.

Sursa datelor

Am primit  datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră sau de la angajatorul dumneavoastră sau de la un mandant care este contractantul nostru sau de pe site-urile web sau din surse accesibile publicului, cum ar fi registrele întreprinzătorilor CEIDG (abreviere în lb. polonă: Registrul activității comerciale) sau KRS (abreviere în lb. polonă: Registrul Național Judiciar).

Domeniul de aplicare a datelor (în cazul în care datele nu provin direct de la dumneavoastră)

Datele cu caracter personal: numele, prenumele, funcția, datele de contact, iar în cazul mandatarilor datele cu caracter personal conținute în procură (de exemplu, număr CI,CNP) vor fi prelucrate în scopurile menționate mai jos.

Scopurile prelucrării și temeiul juridic al prelucrării și perioada de stocare  a datelor 

ÎN CAZUL ÎN CARE CONTACTAȚI CIECH ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE PROBLEMĂ ȘI NU SUNTEȚI CONTRACTANT, ANGAJAT /COLABORATOR AL UNUI CONTRACTANT SAU ÎN CAZUL ÎN CARE CIECH VĂ CONTACTEAZĂ TELEFONIC SAU PRIN E-MAIL ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE PROBLEMĂ  

CIECH prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • acordarea unui răspuns la întrebările dvs., inclusiv contactarea dvs. în acest scop, 
 • contactarea dvs. sau a angajatorului dvs./entității pe care o reprezentați în cadrul colaborării dvs.  

Temeiul juridic al prelucrării datelor este interesul legitim al CIECH, care constă în stabilirea și menținerea  relațiilor ca parte a activității comerciale.

 

PENTRU  PERSOANELE FIZICE CARE SUNT PARTE LA UN CONTRACT ÎNCHEIAT CU CIECH

CIECH prelucrează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • încheierea și executarea contractului,
 • stabilirea și investigarea unor eventuale revendicări în legătură cu neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului,
 • păstrarea documentației contractuale,
 • servicii de contabilitate, financiare și administrative legate de contract.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este:

 • necesitatea acestora în vederea încheierii și executării contractului, inclusiv exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părților contractuale,
 • interesele legitime ale operatorului, adică stabilirea și investigarea unor eventuale revendicări în legătură cu neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului. 

CIECH va prelucra datele până la momentul îndeplinirii intereselor legitime ale CIECH, în special în legătură cu prescrierea unor eventuale creanțe, care pot decurge din contractul încheiat. 

Datele conținute în documentația fiscală sau contabilă vor fi păstrate de  CIECH până la  momentul expirării  obligațiilor de stocare a datelor, care decurg din prevederi specifice.

 

PENTRU PERSOANELE FIZICE CARE REPREZINTĂ O ENTITATE CARE A ÎNCHEIAT UN CONTRACT CU CIECH   

CIECH prelucrează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri :

 • stabilirea persoanelor autorizate să reprezinte entitatea cu care CIECH încheie un contract și domeniul de aplicare a autorizării, 
 • contactare în legătură cu executarea contractului, 
 • păstrarea documentației contractuale,
 • servicii administrative legate de contract,
 • stabilirea și investigarea unor eventuale revendicări în legătură cu neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului .

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este interesul legitim al operatorului.

CIECH va prelucra datele până la momentul îndeplinirii intereselor legitime ale CIECH, în special în legătură cu prescrierea unor eventuale creanțe, care pot decurge din contractul încheiat.

 

PENTRU PERSOANELE FIZICE INDICATE ÎNTR-UN CONTRACT ÎNCHEIAT CU CIECH DREPT PERSOANE DE CONTACT 

CIECH prelucrează datele dvs. cu caracter personal în scopuri în legătură cu:

 • contactarea dvs. în probleme  curente, inclusiv: executarea contractelor dintre CIECH și angajatorul dvs./entitatea pe care dvs. o reprezentați, prezentarea ofertelor, răspuns la întrebări, precum și furnizarea altor informații legat de activitate și posibile forme de colaborare. 
 • păstrarea documentației contractuale,
 • servicii administrative legate de contract
 • stabilirea și investigarea unor eventuale revendicări în legătură cu neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului .

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este interesul legitim al CIECH.

CIECH va prelucra datele până la momentul îndeplinirii intereselor legitime ale CIECH, în special în legătură cu prescrierea unor eventuale creanțe, care pot decurge din contractul încheiat.

Destinatarii datelor

Operatorul poate furniza datele dvs. cu caracter personal unor entități care prelucrează date la solicitarea operatorului  – cu mențiunea că aceste entități prelucrează datele cu caracter personal în baza unui acord cu operatorul, în contextul scopurilor de prelucrare mai sus menționate și numai  în conformitate cu instrucțiunile operatorului  – precum și societăților care aparțin Grupului CIECH. Temeiul juridic pentru furnizarea datelor cu caracter personal în cadrul Grupului CIECH este interesul legitim al operatorului, adică scopuri administrative interne.

 

Drepturile persoanei vizate 

Aveți dreptul de a vă accesa datele și dreptul de a solicita rectificarea, eliminarea sau restricționarea prelucrării acestora. La solicitarea dvs., operatorul va furniza o copie a datelor cu caracter personal supuse prelucrării, cu mențiunea că pentru orice copii ulterioare pe care le veți solicita, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă care rezultă din costurile administrative.

În măsura în care temeiul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal este premisa interesului legitim al operatorului, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

În măsura în care datele dvs. sunt prelucrate în mod automatizat, pentru încheierea și executarea unui contract la care sunteți parte – aveți, de asemenea, dreptul de a transfera date cu caracter personal, adică de a primi de la operator datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit electronic. Puteți trimite aceste date unui alt operator de date.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la organismul de supraveghere care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate, vă rugăm  să contactați operatorul de date. Datele de contact sunt menționate mai sus. 

 

Informație privind cerința de a furniza date în cazul persoanelor care sunt parte contractuală 

Furnizarea de date în legătură cu contractul încheiat este necesară pentru încheierea și executarea acestuia. 

Fără furnizarea acestor date, nu va fi posibilă încheierea unui contract cu CIECH.

Do góry