Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Acţionariatul

Acţionar Numărul de acţiunii Numărul de voturi
KI Chemistry s. à r. l cu sediul în Luxemburg 26.952.052 26.952.052
Fondul de Pensii ING       5.000.000 5.000.000
Alţii       20.747.857 20.747.857

Raportul curent nr.: 35/2015 

Data raportului: 2015-10-07

Denumirea prescurtată a emitentului: CIECH S.A.

Subiect: Lista acţionarilor cu cel puţin 5 % din numărul de voturi în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor CIECH S.A. la data de 7 octombrie 2015.

Baza legală: Art. 56 lit. 1. pct. 2 din Legea ofertelor – informaţii curente şi periodice

Conţinutul raportului:

Prin acest document, Consiliul de Administraţie CIECH S.A. („Societatea”) prezintă lista acţionarilor care, în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii („Adunarea Generală”) ce a avut loc la data de 7 octombrie 2015, au avut cel puţin 5% din numărul de voturi, specificând numărul de voturi pentru fiecare acţionar conform numărului de acţiuni, şi specificând participarea procentuală la numărul de voturi din cadrul Adunării Generale şi din cadrul numărul total de voturi.

KI Chemistry S.À.R.L – 26.952.052 acţiuni şi voturi, participarea la vot în cadrul acestei Adunări Generale – 78,67 %, participarea la numărul total de voturi – 51,14%.

Nationale-Nederlanden Fond de Pensii (denumirea anterioară ING Fond de Pensii) – 5.000.000 acţiuni şi voturi, participarea la vot în cadrul acestei Adunări Generale – 14,59%, participarea la numărul total de voturi – 9,49%.

Baza legală: art. 70 pct. 3 din Legea din 29 iulie 2005 despre ofertele publice şi condiţiile de introducere a instrumentelor financiare în sistemul de tranzacţionare şi despre societăţile publice (M.O din 2009, Nr. 185, poz. 1439).

Semnăturile reprezentanţilor societăţii: Maciej Tybura – Preşedinte al Consiliului de Administraţie, Artur Osuchowski – Membrul Consiliului de Administraţie 

Do góry