WCAG A A A

Ciech

Szukaj

CIECH Sarzyna

 

Zlokalizowana w województwie podkarpackim CIECH Sarzyna (dawniej Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna) jest jedną z kluczowych spółek Grupy CIECH i filarem jej segmentu organicznego. Korzenie firmy sięgają 1937 roku.

CIECH Sarzyna specjalizuje się w produkcji środków ochrony roślin (AGRO) oraz żywic. Pełen asortyment wyrobów obejmuje ponad 1000 pozycji i ich pochodnych.

Do najbardziej znanych znaków handlowych należą marki z segmentu AGRO: Chwastox oraz Agrosar.

Firma, poza europejskimi, obsługuje także rynki w Azji i Australii.

Oferta

Obsługiwane segmenty rynku

 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł elektroniczny
 • Budownictwo
 • Rolnictwo i ogrodnictwo

Kontakt

CIECH Sarzyna

ul. Chemików 1
37-310 Nowa Sarzyna

DZIAŁ SPRZEDAŻY

tel. (17) 24 07 503
faks (17) 24 07 292

Władze spółki

 • Mariusz Grelewicz

  Prezes Zarządu

 • Wojciech Stramski

  Członek Rady Nadzorczej

 • Waldemar Jan Ciszak

  Członek Rady Nadzorczej

 • Jakub Frąckowiak

  Członek Rady Nadzorczej

 • Bolesław Antoni Dec

  Członek Rady Nadzorczej

Certyfikaty

Informacje o OSD

CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna, posiadając  koncesję na dystrybucję energii elektrycznej nr PEE/227/683/W/1/2/2001/AS z dnia 14.02.2001 roku oraz zmianą, decyzją  nr DEE/227A/W/OKR/2006/JP z dnia 3 stycznia 2006 oraz następną zmianą, decyzją nr DEE/227-ZTO/683/W/OKR/2009WS z dnia 4 września 2009 roku, zmianą nr DEE/227-ZTO-A/683/W/OKR/2015/UJN z dnia 30 kwietnia 2015 roku, prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. 

Zgodnie z decyzją nr DPE-4711-106(7)/2011/683/ŁG z dnia 10 maja 2011roku i zmianą DRE-4711-13(3)/2015/683/DSł z dnia 28 maja 2015 roku Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, CIECH Sarzyna  została wyznaczona na pełnienie funkcji operatora sytemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego od dnia 01.09.2011roku. Pełnienie funkcji jest ograniczone na majątku dystrybucyjnym wskazanym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

 • Informacje ogólne – pobierz plik
 • Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej – pobierz plik 
 • Wskaźniki trwania przerw – pobierz plik


Druki


IRiESD

 • Instrukcja IRiESD_Część ogólna – pobierz plik
 • Instrukcja IRiESD_Bilansowanie systemu dystrybucyjnego – pobierz plik
 • Instrukcja IRiESD_Warunki korzystania, prowadzenia ruchu eksploatacji i planowania – pobierz plik 


Umowy


Taryfy

 • Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej – pobierz plik

Informacja o systemie bezpieczeństwa

do góry