WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Soda kalcynowana

Soda kalcynowana należy do podstawowych surowców do produkcji szkła.

Znajduje także zastosowanie przy wyrobie środków piorących i czyszczących, w metalurgii oraz w przemyśle chemicznym m.in. do wytwarzania niektórych gatunków nawozów mineralnych, a także barwników i pigmentów. W skali światowej około połowa wytwarzanej sody kalcynowanej zużywana jest do produkcji szkła. W dalszej kolejności wśród odbiorców sody kalcynowanej znajduje się branża mydeł i detergentów oraz przemysł chemiczny. 1/5 sody zużywają pozostałe gałęzie przemysłu. 

Udział ilościowy Grupy w rynku sody kalcynowanej w Polsce sięga niemal 100%, w Europie wynosi ok. 16%, a na rynku światowym ok. 4%.

Podstawowym rynkiem działania Grupy CIECH w odniesieniu do sody kalcynowanej jest rynek europejski z dużym udziałem Polski. Europejski rynek sody kalcynowanej (razem z WNP i Turcją) oceniany jest na około 11,8 mln ton, z czego na Europę Zachodnią przypada ok. 6,1 mln ton. Rynek sody kalcynowanej w Europie, jak również rynek Polski to rynki dojrzałe, nie ulegające gwałtownym zmianom o rocznych stopach wzrostu na ogół nie przekraczających kilku procent. 

Wyjątkiem był rok 2009, kiedy ogólnoświatowy kryzys gospodarczy wywarł istotny wpływ na kształtowanie się popytu na rynkach sody kalcynowanej z uwagi na wrażliwe na koniunkturę gospodarczą sektory przemysłu, do których była ona przeznaczona. Po kilkunastoprocentowym spadku konsumpcji w 2009 roku, zachodnioeuropejski rynek sodowy powrócił na ścieżkę wzrostu na poziomie 1%-2% średniorocznie. Dynamika wzrostu w Europie Środkowo-Wschodniej jest zazwyczaj o 1 punkt procentowy wyższa.

Ponad 30% sody kalcynowanej przeznacza się do produkcji opakowań szklanych: butelek, słoi i innych pojemników szklanych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz kosmetyczno-perfumeryjnym. Szacuje się, że w 2015 roku zużycie sody przez przemysł opakowań szklanych w Unii Europejskiej uległo prawdopodobnie niewielkiemu wzrostowi (rzędu 1%). W kolejnych latach segment ten powinien wykazywać podobną dodatnią dynamikę. W przypadku Polski prognozowany jest dalszy wzrost zużycia opakowań szklanych, napędzany wzrostem rynków konsumenckich. Krajowe zużycie szkła opakowaniowego na osobę (poniżej 30 kg) jest niższe niż w wielu krajach Europy Zachodniej (rzędu 40 kg lub więcej), co świadczy o dużym potencjale tego rynku w Polsce. Jednak w długim okresie na osłabienie wzrostu popytu na sodę kalcynowaną wśród producentów opakowań szklanych może mieć wpływ zwiększające się wykorzystanie stłuczki szklanej.

Wśród odbiorców szkła płaskiego znajduje się branża budowlana oraz przemysł motoryzacyjny. Wysoka wrażliwość tych branż na zmiany koniunktury gospodarczej decyduje o zmiennym popycie na sodę kalcynowaną. Największym odbiorcą szkła płaskiego jest rynek budowlany, na którym w Unii Europejskiej już w 2015 roku zanotowano wyraźne ożywienie. Po kilku latach spadku popytu lub zastoju z powodu kryzysu gospodarczego ubiegły rok charakteryzował się zwiększeniem unijnej produkcji budowlanej rzędu 1,6%. Na kolejne lata przewiduje się wyraźny dalszy wzrost z dynamiką rzędu 2%-3% średniorocznie (wg Euroconstruct). Polska i rynek Europy Środkowej będzie nadal rynkiem o większym potencjale wzrostu w stosunku do Europy Zachodniej.

Drugim ważnym odbiorcą szkła płaskiego, do produkcji którego zużywa się sodę kalcynowaną, jest przemysł motoryzacyjny. Unia Europejska zaś należy do największych producentów samochodów osobowych na świecie z udziałem rzędu 22% (drugie miejsce po Chinach wg branżowej organizacji ACEA). 

W 2016 roku na europejskim rynku sody kalcynowanej spodziewane jest utrzymanie dodatniego wzrostu (rzędu 1,5%-2%). W perspektywie kilkuletniej popyt na sodę kalcynowaną powinien wykazywać nadal dodatnią średnioroczną dynamikę wzrostu: globalnie rzędu 2,5%, w Europie ok. 1,5% (zaś w Europie Środkowo-Wschodniej nawet rzędu 2,5%)

do góry